Untitled Document

Untitled Document

SYSTEM JAKOŚCI - CERTYFIKATY

Nadrzędnym celem F.P.T. "PRIMA "S.A. jest zapewnienie rozwoju firmy w długim okresie czasu.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to możliwe wyłącznie poprzez pełne zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb Klientów. Za miarę zadowolenia Klienta uznajemy wzrost sprzedaży naszych towarów.

Kontrolę naszych działań stanowi System Zapewnienia Jakości zgodny z normami: ISO 9001, oraz ISO 14001 oraz ISO/TS 16949.

Aby osiągnąć zamierzone cele:
a) Stosujemy zasadę zarządzania firmą przez jakość,
b) Dążymy do wyeliminowania wszystkich wad w produkowanych wyrobach,
c) Podejmujemy działania w kierunku tworzenia autentycznego zaangażowania wszystkich pracowników w sprawy jakości, przyjmując odpowiedzialność każdego pracownika za jakość wykonywanych przez siebie prac.

Nasza załoga stale podnosi kwalifikacje, aby sprostać stawianym zadaniom. Niezbędna motywacja osiągana jest na drodze takiego zarządzania, aby każdy pracownik utożsamiał swój sukces osobisty z sukcesami firmy.

Dbamy aby stosowane technologie były przyjazne dla środowiska naturalnego.

W projektowaniu wyrobów realizujemy zasadę ciągłego doskonalenia, niezawodności, powtarzalności i dużej atrakcyjności produkowanych wyrobów.

W fazie wytwarzania przyjmujemy zasadę planowania celów, ciągłego ulepszania i doskonalenia procesów oraz wyrobów.

Kontrolę naszych działań stanowi System Zapewnienia Jakości zgodny z normami: ISO 9001, oraz ISO 14001 oraz ISO/TS 16949.

  
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 


© Copyright Fabryka Pierścieni Tłokowych PRIMA S.A.
http://www.fpt-prima.com.pl
PL EN RU