Ankieta zadowolenia klienta

1. Obsługa w Dziale Sprzedaży jest:

bardzo dobra
dobra
przeciętna
słaba
bardzo słaba

2. Jakość pierścieni FPT "PRIMA" S.A. jest:

znacznie wyższa
wyższa
taka sama
niższa
znacznie niższa

3. Sposób i jakość pakowania są:

bardzo dobre
dobre
przeciętne
słabe
bardzo słabe

4. Zdaniem Państwa istniejący poziom cen jest:

o wiele za wysoki
za wysoki
właściwy
za niski
o wiele za niski

5. Dostępność pierścieni w sprzedaży jest:

bardzo dobra
dobra
przeciętna
słaba
bardzo słaba

6. Oferowany przez FPT "PRIMA" SA zakres asortymentu:

całkowicie obejmuje moje potrzeby
w większości obejmuje moje potrzeby
częściowo obejmuje moje potrzeby
w niewielkim stopniu obejmuje moje potrzeby
zupełnie nie obejmuje moich potrzeb

7. Obowiązujący system upustów jest właściwy / ( TAK/NIE)

8. Terminy i warunki płatności są właściwe / ( TAK/NIE)

9. Ogólna ocena współpracy z naszą firmą jest

bardzo dobra
dobra
przeciętna
słaba
bardzo słaba

Inne wnioski i uwagi: